DİKLOBRÜ - DICLOBRU (75 mq/3ml inyeksiya üçün məhlul)

 Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: DİCLOFENAC

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

 

Tərkibi:

Təsiredici maddə: 3 ml inyeksiya məhlulunda 75 mq diklofenak-natrium vardır.

Köməkçi maddələr: propilenqlikol, benzil spirti, natrium metabisulfit, mannitol, natrium-hidrok-sid, inyeksiya üçün su.

 

Farmakoterapevtik qrupu: Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparat (QSİƏP).

ATC kodu: MO1AB05.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Diklobrü (diklofenak) - qeyri-steroid quruluşlu iltihabəleyhinə preparatdır. İltihab əleyhinə, ağrıkəsici və qızdırmasalıcı xüsusiyyətlərə malikdir. İn vitro diklofenak prostaqlandinsintetazanı blokadaya alır, həmçinin trombositlərin aqreqasiyasını ləngidir.

Siklooksigenazanı, araxidon zəncirinin reaksiyalarını tormozlayır və PQE2, PQF2alfa, tromboksan A2, prostasiklinin, leykotrienlərin sintezini və lizosomal fermentlərin xaric olmasını pozur. Trombositlərin aqreqasiyasını tormozlayırır; uzun müddət istifadə etdikdə desensibilizəedici təsir göstərir.

Dayaq-hərəkət aparatı xəstəliklərinin müalicə müddətində preparat oynaq boşluqlarına yaxşı keçir, sakitlik və hərəkət zamanı baş verən oynaq ağrılarını yüngülləşdirir, hərəkət həcmini bərpa edir, oynaqlarda səhər məhdudiyyətini və ödemi azaldır.

Əməliyyat və travmalardan sonra iltihabi proseslər zamanı spontan və hərəkət vaxtı yaranan ağrını yüngülləşdirir, yara nahiyəsində iltihablı ödemi azaldır. Kurs müalicə alan poliartritli xəstələrdə sinovial mayedə və sinovial qişadakı konsentrasiyalar qan plazmasında olduğundan çoxdur. İltihab əleyhinə təsiri asetilsalisil turşusuna, butadiona, ibuprofenə nisbətən daha güclüdür; indometasinlə müqayisədə daha güclü kliniki effekti var və xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunması haqqında məlumatlar var. Revmatizm və Bexterev xəstəliyi zamanı prednizolona bərabərdir.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

 • Dayaq-hərəkət aparatının xəstəlikləri (revmatoid artrit, artrozlar, podaqrik artrit, bursopatiyalar, enteropatiyalar, deformasiyaedici osteoartroz, sinovitlər və tendosinovitlər, mialgiyalar, miozitlər)
 • Onurğa sütunun xəstəlikləri (Bexterev xəstəliyi, koksartroz, ankilozlaşdırıcı spondilit, spondilyoz, işias, osteoxondroz, bel-oma düyününün zədələnməsi, radikulitlər)
 • Revmatizm
 • Nevroloji xəstəliklər (nevritlər və nevralgiyalar, miqren tutmaları)
 • Travmadan sonrakı ağrılar (sınıqlar, dartılmalar, çıxıqlar, əzilmələr)
 • Əməliyyatdan sonrakı ağrılar (tonzilektomiyadan, qarın boşluğu orqanlarında aparılan əməliyyatdan, dişlərin çıxarılmasından sonra)
 • Menstrual ağrılar (alqodismenoreya). Yumurtalıqların iltihabı (salpinqit və ooforit), uşaqlığın, uşaqlıq yolunun, vulvanın iltihabi xəstəlikləri (patogenetik müalicə)
 • Böyrək və qaraciyər kolikası
 • LOR-orqanları xəstəliklərinin patogenetik müalicəsi (orta otit, kəskin faringit, kəskin tonzillit (angina), sinusitlər, haymorit)
 • Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyalarının patogenetik müalicəsi
 • Görmə orqanlarının xəstəlikləri (blefarokonyunktivit, konyunktivit, keratokonyunktivit, buynuzlu qişanın zədələnməsi, gözün və hədəqələrin travması)

 

Əks göstərişlər:

- diklofenaka və preparatın digər komponentlərinə və ya başqa qeyri-steroid iltihab-əleyhinə vasitələrə qarşı yüksək həssaslıq;

- mədənin və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi;

- bağırsağın destruktiv-iltihabi xəstəliyi, kəskinləşmə fazasında;

- qanyaranmanın və ya qanın pozğunluqları;

- “aspirin” bronxial astması;

- porfiriya;

- hamiləliyin son trimestri, laktasiya dövrü;

- 14 yaşa qədər uşaqlar;

- qaraciyər və böyrək çatışmazlığı.

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri:

  • Diklofenakın və kaliumqoruyucu diuretiklərin eyni zamanda istifadəsi qanda kaliumun miqdarını artıra bilər, ilgək diuretikləri ilə birlikdə istifadə olunduqda isə onların diuretik effekti azala bilər.
  • Eyni zamanda istifadə edildikdə qanda litium və diqoksinin miqdarını artıra bilər.
  • Metotreksat. QSİƏP metotreksatın proteinlərlə birləşməsini və ya böyrəklər vasitəsilə xaric olmasını zəiflədir, nəticədə onun plazma miqdarı artır və uzanır, toksiklik ehtimalı da artır; böyük dozada metotreksat infuziyalarından əvvəl və sonra QSİƏP-lə müalicəni dayandırmaq məsləhət görülür.
  • Siklosporin – toksiki təsir göstərmə ehtimalı artır.
  • Asetilsalisil turşusu ilə bir yerdə istifadəsi məsləhət olunmur, çünki iki və daha artıq QSİƏP birgə təyini mədə-bağırsaq sisteminə toksiki təsir və qanaxma riskini artırır. İki və daha artıq QSİƏP birgə təyini bir preparatın farmakokinetik profilinə təsir edə bilər, nəticədə terapevtik effekt dəyişə bilər və ya əlavə təsirlər riskini artıra bilər. Aspirin diklofenakın biomənimsənilməsini azaldır (50%-ə qədər) və diklofenakın qan plazmasındakı miqdarı azalır.
  • Antikoaqulyantlar, kumarin- və ya indandion- törəmələri və ya heparin və ya trombolitik agentlər. Antikoaqulyantlar və trombolitik müalicə alan xəstələr üçün QSİƏP-in trombositlərin aqreqasiyasını ləngitməsi və QSİƏP bağlı xoranın yaranması, qanaxma ehtimalı təhlükəsi var.
  • Qlükokortikoidlərin əlavə təsirlərinin yaranma ehtimalını artırır (mədə-bağırsaq qanaxmaları)
  • Peroral antidiabetik vasitələr, və ya insulin. QSİƏP bu preparatların effektini artıra bilər, bu zaman antidiabetik vasitələrin dozasını tənzimləmək lazım gələ bilər.
  • Qanda xinolon törəmələrinin səviyyəsini artırır.
  • Sümük iliyinin depressantları. QSİƏP-lə bir yerdə istifadəsi zamanı bu preparatların leykopenik və trombositopenik effektləri arta bilər; sümük iliyini ingibə edən preparatların dozasının tənzimlənməsi qan hüceyrələrinin sayına uyğun aparılır.
  • Sefamandol, Sefaperazon, Plikamisin, Valproy turşusu, Kolxisin. Diklofenakla bir yerdə istifadəsi mədə-bağırsaq sistemində və başqa yerlərdə qanaxma ehtimalını artırır.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi: Hamiləliyin ilk 6 ayında preparat ciddi göstərişlər üzrə və az dozalarda istifadə olunur.

Müalicə dövründə alkoqol istifadə etmək məsləhət olunmur.

Nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri: Müalicə müddətində psixomotor reaksiyalar zəifləyə bilər.

 

İstifadə qaydası və dozası:

Əzələdaxili inyeksiyalar. 1 ampulun möhtəviyyatı gündə 1 dəfə dərin əzələdaxili yeridilir (dəri altına və şırınqa üsulu ilə vena daxilinə yeritmək olmaz). Ağır hallarda gündəlik doza gündə 2 ampula qədər artırılır (hər inyeksiya ayrı-ayrı yerlərə) inyeksiyalar arasında 6 saatlıq interval saxlanılır. Maksimal gündəlik doza 150 mq-dır. Maksimal doza 5 gündən artıq istifadə olunmamalıdır.

Damcı üsulu ilə venadaxili infuziyalar (həkim tərəfindən stasionarda keçirilir): Infuziyadan əvvəl aşağıda qeyd olunan məhlul hazırlanmalıdır: 100 – 150 ml 0,9%-li natrium-xlorid məhlulu və ya 100 – 150 ml 5%-li qlükoza məhlulu 1 ml 4,2 %-li natrium-hidrokarbonat məhlulu.1 ampul Diclobrunun möhtəviyyatı yuxarıdakı məhlullardan birinə əlavə edilir; İnyeksiya məhlulunun şəffaf, mexaniki qarışıqsız, kristalsız və çöküntüsüz olmasına diqqət etmək lazımdır.

Ancaq şəffaf məhlulu istifadə etmək olar.

Damcı üsulu ilə venadaxili istifadə aşağıda qeyd olunan üsullardan biri ilə aparıla bilər.

25-50 mq Diklobru 1 saat ərzində. Sonra terapevtik effekti saxlamaq üçün Diklobrunu 5 mq/saat sürətlə yeritmək olar. 2 saat ərzində75 mq.

Maksimal gündəlik doza 150 mq-ı keçməməlidir.

Heç bir halda venadaxili şırınqa istifadə olunmamalıdır; venaya yeridilməyə ehtiyac olduqda preparat stasionarda həkim tərəfindən venadaxili damcı üsulu ilə yeridilməlidir.

Uşaqlarda istifadə: Uşaqlarda istifadəsi nəzərdə tutulmayıb.

 

Xəbərdarlıq:

Preparat anamnezində böyrəklərin, qaraciyərin, MBT xəstəlikləri olan, dispepsik hallarda, bronxial astma, arterial hipertenziya, ürək çatışmazlığı zamanı, cərrahi əməliyyatlardan dərhal sonra, həmçinin yaşlı xəstələrdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Ürək, qaraciyər və böyrək funksiyasının çatışmazlığı olan xəstələr nəzarət altında saxlanmalıdır. Uzun müddət istifadə etdikdə böyrəklərin, qaraciyərin funksiyalarını və periferik qanın tərkibini nəzarətdə saxlamaq, nəcisdə gizli qanı yoxlamaq məsləhət olunur. Anamnezdə QSİƏP və sulfitlərə allergik reaksiya olduqda diklofenakı təcili hallarda istifadə edirlər.

 

Əlavə təsirləri:

Mədə-bağırsaq traktına: nadir hallarda - ürəkbulanma, eroziv-xora zədələnmələri, qanaxmalar, qaraciyərin funksiyasının pozulması (transaminazanın miqdarının artması, sarılıq hepatit).

Nadir hallarda periferik ödemlər və allergik reaksiyalar: qaşınma, dəri səpgisi, ekzema, bronxospazm, anafilaktik reaksiyalar baş verə bilər.

Mərkəzi və periferik sinir sisteminə: başağrısı, başgicəllənmə, qulaqlarda küy, yuxusuzluq, qıcıqlanma, depressiya və ya yorğunluq hissi, görmənin pozulması (diplopiya) ola bilər.

Sidikqovucu sistemə: nadir hallarda nefrotik sindrom, böyrək çatışmazlığı.

Qanyaradıcı sistemə: leykopeniya, trombositopeniya, aplastik anemiya, multiform eritema, aqranulositoz, hemolitik anemiya.

Başqa sistemlər: inyeksiya yerində ödem, yerli ağrı və bərkimə, əsasən də, şəkərli diabeti olan yaşlı xəstələrdə.

 

Doza həddinin aşılması:

Simptomları: kəskin başağrısı, hərəki oyanıqlıq, başgicəllənmə, qıcolmalar, ürəkbulanma, qusma, qanla qusma, diareya, eroziya, xoranın yaranması və qanaxmalar.

Müalicəsi: Sürətləndirilmiş diurez. Arterial təzyiqin normallaşdırılması üçün simptomatik müalicə aparılır, qıcolmalar zamanı – diazepam, fenobarbital. Hemodializ az effektlidir.

 

Buraxılış forması: 3 ml rəngsiz, şəffaf, mexaniki qarışıqlardan azad inyeksiya məhlulu, ampullarda. 5 ampul və ya 100 ampul içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya yerləşdirilir.

Saxlanma şəraiti: 25°C-dən aşağı temperaturda, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır.

Yararlılıq müddəti: 3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti: Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı: BRUFARMEKSPORT s.p.r.l. Ünvan: 14 rü de lya Qrott, 1020 Brüssel, Belçika, 14 Rue de la Grotte, 1020 Bruxelles, Belgique.