AKUPAN - ACUPAN (inyeksiya üçün məhlul)

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

 

Tərkibi:

Təsiredici maddə: 1 ampulun tərkibində 20 mq nefopam-hidroxlorid olur.

Köməkçi maddələr: natrium dihidrofosfat dihidrat, natrium hidrofosfat dodekahidrat, inyeksiya suyu.

 

Təsviri: şəffaf, iysiz, rəngsiz məhlul.

Farmakoterapevtik qrupu: Mərkəzi təsirli analgetik.

ATC kodu: N02BG06.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri:

Farmakodinamikası: Nefopam struktur baxımından digər analgetiklərdən fərqlənən qeyri-narkotik analgetikdir. Eksperimental tədqiqatlar zamanı sinapslar səviyyəsində dofaminin, noradrenalinin və serotoninin geriyə zəbt olunmasını inhibasiya etməkdən ibarət olan mərkəzi təsirin olması müəyyən edilmişdir. Heyvanlarda nefopam presinaptik səviyyədə qlutamatın azad olmasını zəiflətmək və postsinaptik səviyyədə N-metil-D-aspartat reseptorlarını aktivləşdirmək yolu ilə antinosiseptiv təsir göstərir. Nefopam kliniki tədqiqatlar zamanı əməliyyatdan sonrakı titrəmə zamanı müsbət effekt göstərmişdir. Nefopam iltihab əleyhinə və antipiretik təsir göstərmir, tənəffüsü çətinləşdirmir və bağırsağın hərəki fəaliyyətinə təsir göstərmir. Nefopam zəif antixolinergik təsirə malikdir.

Farmakokinetikası: 20 mq dozanın əzələ daxilinə yeridilməsindən sonra zərdabda pik səviyyə 30-60 dəqiqədən sonra müşahidə olunur, maksimal konsentrasiya isə 25 nq/ml təşkil edir. Yarımxaricolma dövrü orta hesabla 5 saat təşkil edir. 20 mq doza vena daxilinə yeridildikdən sonra yarımxaricolma dövrü 4 saat təşkil edir. Plazma zülalları ilə birləşməsi 71-76% təşkil edir. Əhəmiyyətli dərəcədə biotransformasiyaya məruz qalır, üç metaboliti fərqləndirilmişdir: desmetilnefopam, nefopam N-oksid, N-qlükuronid nefopam. Desmetilnefopam və nefopam N-oksid qaraciyərdə qlükuronlaşmır, heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlar zamanı analgetik aktivlik göstərmir. Yeridilmiş dozanın 87%-i böyrəklərlə, 5%-dən az hissəsi isə dəyişilməmiş şəkildə xaric edilir. Sidikdə aşkar edilən metabolitlər vena daxilinə yeridilən dozanın müvafiq olaraq 6%, 3% və 36%-ini təşkil edir.

 

İstifadəsinə göstərişlər:

Müxtəlif etiologiyalı və intensivlikli ağrı sindromu (travmalar, cərrahi əməliyyatlardan sonrakı ağrılar, doğuşların ağrısızlaşdırılması, diş ağrısı, mialgiya, böyrək və qaraciyər sancıları). Ağrılı tibbi əməliyyatlardan əvvəl premedikasiya.

 

Əks göstərişlər:

  • Nefopama və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı hiperhəssaslıq;
  • 12 yaşa qədər uşaqlar;
  • Hal-hazırda və ya anamnezdə qıcolmaların olması, epilepsiya;
  • Uretranın və prostat vəzinin zədələnməsi nəticəsində sidiyin ləngiməsi riski;
  • Kəskin qlaukoma riski;
  • Hamiləlik, laktasiya dövrü.

 

Xüsusi göstərişlər:

Akupan morfinəbənzər preparatlara və opiatların antaqonistlərinə aid deyil. Beləliklə, morfinəbənzər preparatlarlardan asılı olan xəstələrin müalicənin başa çatması kəsilmə sindromunun inkişaf riskini artırır. Bundan başqa, Akupan xəstənin dezintoksikasiyasını artırmır. Akupanla müalicə zamanı risk/ fayda nisbəti daima qiymətləndirilməlidir. Akupan preparatını xroniki ağrı sindromlarının, məsələn, baş ağrısının, müalicəsində təyin etmək olmaz.

 

Ehtiyat tədbirləri:

Preparatı qaraciyər, böyrək çatışmazlıqları olan xəstələrə, yaşlı xəstələrə təyin edən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. Taxikardiyalı xəstələrə təyin edən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır.

 

Digər dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsiri:

Akupanın əlavə effektlərini gücləndirən simpatomimetik və antixolinergik preparatlarla, xüsusilə də atropinəbənzər spazmolitiklərlə, antixolinergik parkinsonizməleyhinə preparatlarla, antidepressantlarla (imipramin) və fenotiazin neyroleptiklərlə, H1-histamin reseptorlarının antaqonistləri ilə, dizapiramidlə birlikdə istifadəsi əks göstərişdir.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi: Əks göstərişdir.

 

Nəqliyyat vasitəsini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri: Müalicə müddətində nəqliyyat vasitələri və yüksək diqqət tələb edən mexanizmlərlə işləmək tövsiyə olunmur.

 

İstifadə qaydası və dozası: Doza ağrı sindromunun intensivliyindən və xəstənin reaksiyasından asılıdır.

Əzələdaxili yeridilmə: Akupan əzələ daxilinə dərinə yeridilməlidir. Bir yeridilmə üçün tövsiyə olunan doza 20 mq təşkil edir. Lazım gələrsə, yeridilmə hər 6 saatdan bir təkrar edilir. Maksimal gündəlik doza 120 mq-dır.

Venadaxili yeridilmə: Akupan venadaxili infuziya şəklində, davam etmə müddəti 15 dəqiqədən az olmamaq şərtilə yeridilməlidir, xəstə bu zaman yatmış vəziyyətdə olmalıdır. Bir yeridilmə üçün tövsiyə olunan doza 20 mq təşkil edir. Lazım gələrsə, yeridilmə hər 4 saatdan bir təkrar edilir. Maksimal gündəlik doza 120 mq-dır.

Yeridilmə metodikası: Akupanı infuziya üçün adi məhlulda (natrium xloridin izotonik məhlulunda və ya 5%-li qlükoza məhlulunda) yeritmək olar. Durulaşdırma zamanı optimal nisbət: 1 ampul preparat infuziya üçün 50 ml məhlul. Müalicə kursu- 8-10 gündən çox deyil.

 

Əlavə təsirləri:

Tərləmə, yuxululuq, ürəkbulanma, qusma, atropinəbənzər reaksiyalar (ağızda quruluq, bayılma, sidiyin ləngiməsi, əsəbilik, oyanıqlıq). Nadir hallarda: taxikardiya və arterial təzyiqin yüksəlməsi, hiperhəssaslıq, məxmərək, Kvinke ödemi, anafilaktiki şok, qıcolmalar, hallusinasiyalar, dərman asılılığı.

 

Doza həddinin aşılması: Simptomları: taxikardiya, qıcolmalar, hallusinasiyalar.

Müalicəsi: simptomatik müalicə, stasionar şəraitlərdə kardioloji və respirator monitorinq.

 

Buraxılış forması: Ampulda 2 ml məhlul, 5 ədəd ampul içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir.

Saxlanma şəraiti: 25° C-dən aşağı temperaturda, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır.

Yararlılıq müddəti: 3 il. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti: Həkim resepti əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı: BİOKODEKS, Qaleni küçəsi, 7, 94250 Cantilli - Fransa